หวยสด, เว็บหวยสด, แทงหวย, เว็บแทงหวย

เข้าแทงหวย

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

อารามเก่าแก่ แห่งเมืองเชียงคาน วัดศรีคุณเมือง

Title_Wat Si Khun Mueang-01

วันนี้พาเที่ยวตะลอน มาชมวัดดัง วัดสวยทางภาคอีสาน วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดเลื่องลือถึงความงดงาม อารามเก่าแก่แห่งเมืองเชียงคาน ใครมีโอกาสด้มาเที่ยวจังหวัดเลย ต้องมาไหว้พระที่วัดนี้ ที่เปรียบเสมือนเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างที่มีความเก่าแก่ถึง 300 ปี ที่สำคัญยังมีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม เหมาะกับการไปเยี่ยมชม และทำบุญเสริมสิริมงคลเป็นอย่างมาก ตาม เว็บหวยสด ไปดูความงามของวัดที่ว่ากันเลยดีกว่า

เรื่องราวประวัติ วัดศรีคุณเมือง

มาถึงถิ่นเมืองเชียงคาน ต้องแวะมานมัสการ พระพุทธรูปศิลปะล้านช้างที่ วัดศรีคุณเมือง แห่งนี้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ดินสำหรับตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญของ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลายาวนาน บ้างก็ว่าได้เริ่มมีการตั้งวัดเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2199 พร้อมกับการสร้างบ้านเมือง โดยตั้งชื่อว่า “วัดใหญ่” ก่อนจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2220 บางคนว่าปี พ.ศ.2489 อย่างไรก็ตาม วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่อชาวเมืองเชียงคานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูป และพุทธประติมากรรมต่างๆ ภายใน

พระอุโบสถโบราณ สร้างแบบล้านช้าง

เสนาสนะที่สำคัญ จัดให้เป็นไฮไลท์ของวัด

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ที่ชาวบ้านเรียกว่าสิมหรือพระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างสร้างเมื่อ พ.ศ. 2380 โดยส่วนของหลังคามีรูปแบบลดหลั่นลงมาตามแบบศิลปะล้านนา หน้าบันตกแต่งด้วยลวดลายไม้สวยงาม และมีนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติที่วาดขึ้นใหม่แทนของเดิม เรียกว่าเป็นการผสมผสานศิลปะแบบล้านช้างและล้านนาให้เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ในส่วนของด้านในจะเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิปางนาคปรก เป็นศิลปะล้านช้างอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ส่วนฝาผนังจะตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมในแบบศิลปะลาวที่เขียนโดยช่างสมัยโบราณ

อาคารเสนาสนะ ที่สำคัญของวัดศรีคุณเมือง

เมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้มีการสร้างศาลาการเปรียญที่เป็นอาคารไม้ พร้อมกันนั้นได้ทำการจัดสร้างกุฎิสงฆ์ 5 หลัง จากนั้นในปีพ.ศ. 2503 ได้ศาลาอเนกประสงค์เป็นอาคารไม้สร้างเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีปูชนียวัตถุพระประธาน ได้แก่ พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทาด้วยน้ำทอง ธรรมาสน์เป็นไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสีสีสันสวยงาม พระพุทธรูปไม้ปางประทานพร หินศิลาจารึก พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยสร้างแบบศิลปะล้านช้าง และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24–25 ซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีพุทธศิลป์ที่งดงาม และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

รูปปั่นสิงห์และยักษ์ เป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา

ชมศิลปะอันวิจิตรบรรจงแบบล้านนา

วัด ศรีคุณเมืองจังหวัดเลย หวยสด ต้องบอกว่า เป็นวัดที่ถูกยกย่องให้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะ ทั้งแบบล้านนาและล้านช้าง จุดที่โดดเด่นของวัดนี้นั้นก็คือ โบสถ์เก่าแก่ที่มีลวดลายศิลปะอันวิจิตรบรรจงแบบล้านนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ที่มีอายุเก่าแก่ และยังเป็นแหล่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะล้านช้าง ที่บางชิ้นได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของชาติแล้ว วัดนี้เจริญรุ่งเรืองและอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน เมื่อใดที่วัดมีวันสำคัญๆทางศาสนา จะทำให้ในบริเวณที่ต่างๆของวัด จะเต็มไปด้วยผู้คนชาวเชียงคานและนักท่องเที่ยว เข้ามาร่วมทำบุญ ฟังพระเทศน์ฟังธรรม หากใครที่มาเที่ยวค้างคืนที่เชียงคาน ก็เหมาะที่จะแวะมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล แวะชมความสวยงามของศิลปะโบราณ

ผู้พิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา

มีอีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน โบสถ์ขนาดเล็กที่คาดว่ามีอายุ มากกว่า 100 ปี ตัวโบสถ์ถูกสร้างในตามแบบศิลปะล้านนาผสมผสานกับศิลปะล้านช้าง มีลักษณะหลังคาลดหลั่นพร้อมลวดลายที่วิจิตรบรรจง มีรูปปั่นสิงห์และยักษ์ เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา อยู่ตรงบันไดและด้านหน้า ทางเข้าโบสถ์จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่หน้าบรรณ ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ตั้งเป็นพระประธาน หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูง 120 นิ้ว เหนือพระเศียรจะเป็นหัวพญานาค 9 เศียร ด้านหน้าโดยรอบองค์ จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกมากมายหลายองค์ บริเวณรอบๆโบสถ์ มีกุฏิเรือนไม้ ทีสร้าแบบสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เป็นเรียนไม้ที่สร้างบนฐานเสาซีเมน

อารามเก่าแก่ วัดศรีคุณเมือง

ชื่นชมหอพระ พิพิธภัณฑ์วัด ศรีคุณเมือง

สำหรับพิพิธภัณฑ์วัด ศรีคุณเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในมีข้าวของเครื่องใช้โบราณให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม เช่นเครื่องมือดักสัตว์ เครื่องมือดักปลา วีข้าว แกนกรอด้าย ฟืมทอผ้า หุ่นทำจากโครงเหล็ก กระสอบป่านที่เคยใช้ร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และอื่นๆอีกมากมาย และในบริเวณวัดยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านค้าขายของที่ใช้สำหรับการทำบุญ

การเดินทางสำหรับผู้ที่ใช้รถส่วนตัว เส้นทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านตัวเมืองสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 536 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอ ภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลย แล้วขับตรงไปยัง อ.เชียงคาน เมื่อถึง อ.เชียงคาน ให้ขับไปที่ซอย 7 จะเจอปากทางเข้าวัด

หากเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงคาน Huaysod แนะนำว่าต้องหาโอกาสมาทำบุญที่วัดนี้สักครั้ง นอกจากจะได้กราบพระโบราณ ไหว้พระขอพรและชมสถาปัตยกรรมและศิลปะสุดวิจิตรอ่อนช้อย ถ้ามีเวลาอีกหน่อยก็ลองมาทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ฟังธรรม กันก็ดีเหมือนกันอิ่มบุญอิ่มใจกลับบ้านสุขกายสบายใจแน่นอน “สวัสดี”

หากท่านมีความสนใจต้องการเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็จะสามารถรับทราบข่าวสารต่างๆ พร้อมด้วยสาระดีๆ ได้ในทุกๆ วันครับ

Rating:
5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เว็บหวยสด เว็บแทงหวย ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในปี 2020และเป็นเว็บ ที่มีหวยเปิดตลาด ให้สมาชิกได้เลือกแทงหวย มากที่สุดในประเทศ ซึ่งแต่ละหวยนั้น ก็ล้วนแต่เป็นหวยยอดนิยม ในบ้านเราทั้งสิ้น

หวยยอดนิยม